Market Street, Holyhead, North Wales
£69,000

Commercial, North Wales: 01286 67 67 60

Full description

12 Market Street is a two storey building located in the centre of the port town of Holyhead. The ground floor comprises of the retail area and rear store, to the first floor there is an office space and further storage. The property will be sold with vacant possession.

LOCATION
Holyhead is a renowned ferry port on Holy Island off the Isle of Anglesey and one of the busiest ferry ports in the UK with daily sailings to and from Ireland. As you would expect of a town of this nature, there is no shortage of town amenities as well as a number of large supermarkets, schools, leisure facilities, hotels and restaurants. The mainline railway station offers links to the entire UK rail network whilst the main A55 expressway provides rapid commuting across the entire island. The town has its own significant marina that is ideal for sailing enthusiasts and recreational facilities range from RSPB sites, golf, walking, rock climbing, motorsports and numerous sites of historical interest. Much of the coastline is superbly dramatic, ranging from plunging cliffs with lighthouses to wide sandy beaches with over 120 of coastal pathways open to the public.

Mae tref porthladd Caergybi wedi ei leoli ar Ynys Gybi syn gorwedd ir gorllewin o Ynys Môn, yn gartref i un o borthladdoedd prysuraf y DU gyda gwasanaeth dyddiol yn hwylio ir Iwerddon. Fel y byddech chin ei ddisgwyl gan dref or math hyn, nid oes prinder o amwynderau gydag amryw o archfarchnadoedd mawr, ysgolion, cyfleusterau hamdden, gwestai a thai bwyta. Maer orsaf reilffordd yn cynnig cysylltiadau i rwydwaith y DU cyfan, tra bod wibffordd yr A55 yn cynnig cymudiad cyflym ar hyd yr ynys gyfan. Mae marina sylweddol yn y dref syn ddelfrydol ar gyfer hwylwyr brwdfrydig, yn ogystal â chyfleusterau hamdden syn amrywio o safleoedd RSPB, cwrs golff, llwybrau cerdded, chwaraeon moduron ac amryw o safleoedd o ddiddordeb hanesyddol. Mae llawer or arfordir yn drawiadol o hardd, yn amrywio o oleudai wedi eu gosod ar glogwyni serth i draethau tywodlyd eang gyda dros 120 o lwybrau arfordirol cyhoeddus.

DESCRIPTION
12 Market Street is a two storey building located in the centre of the port town of Holyhead. The ground floor comprises of the retail area and rear store, to the first floor there is an office space and further storage. The property will be sold with vacant possession.

Mae 12 Stryd Y Farchnad yn adeilad deulawr wedi'i leoli yng nghanol tref porthladd Caergybi. Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys man adwerthu a storfa gefn, i'r llawr cyntaf mae gofod swyddfa a storfa bellach. Bydd yr eiddo yn cael ei werthu gyda meddiant gwag.