Ffynhonnau Flats, Dolgellau, Gwynedd, LL40 Image 1

Ffynhonnau Flats, Dolgellau, Gwynedd, LL40

1 beds | 1 baths | 1 receptions | £74 pw


  • 1 Bed First Floor Apartment
  • Spacious Lounge & Kitchen
  • Central Heating System
  • On Site Parking
  • Designed For Older, Disabled Or Vulnerable People
  • Subject To Eligibility Criteria

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.

Ydych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

ADRA has a flat that have recently been renovated to let in Penrhyndeudraeth - a building that has been specially designed for older, disabled or vulnerable people who enjoy independent living.

Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar rent preifat ac fel rheol mae'n darparu tenantiaeth hirdymor, gan roi cyfle i denantiaid roi gwreiddiau i lawr. Cymdeithas tai Adra sy'n berchen ar ac yn rheoli yr eiddo rhent cymdeithasol hwn, felly plis byddwch yn ymwybodol y bydd eich ymholiad yn cael ei rannu gyda nhw i gynorthwyo gyda'r dyraniad.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer eiddo cymdeithasol mae'n rhaid i chi fod ar Gofrestr Tai Cyffredin Gwynedd. Os nad ydych ar y gofrestr y cam cyntaf yw cysylltu ag Opsiynau Tai Gwynedd:
Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

This property is suitable for people who are either on the Local Authority Housing Register or who are in housing need but not yet on the register. This may mean that you are homeless or about to become homeless or maybe unsuitably housed and in housing need. It's cheaper to rent a social housing property than privately rented housing and usually provides a long-term tenancy, giving tenants the chance to put down roots. This social rented property is owned and managed by ADRA and please be aware that your enquiry will be shared with them to assist in the allocation.

ADRA has a flat that have recently been renovated to let in Penrhyndeudraeth - a building that has been specially designed for older, disabled or vulnerable people who enjoy independent living.
Flat facilities:
- Spacious lounge
- Kitchen
- One bedroom
- Bathroom with a disabled shower
- Communal central heating system

Site facilities:
- Lift
- Communal lounge
- Communal kitchen
- Warden service and emergency alarm
- Electronic door entry system
- Onsite parking

To be considered for a social property you must be on the Gwynedd Common Housing Register. If you are not on the register the first step is to contact Gwynedd Housing Options:
• Phone: 01286 685100
• Email: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru

Read more