High Street, St. Asaph, Denbighshire, LL17 Image 1

High Street, St. Asaph, Denbighshire, LL17

1 bed | 1 bath | 1 reception | £67 pw


 • Social Rented Property
 • Qualifying Criteria Will Apply
 • Application Via E-Mail Enquiry
 • Details Will Be Shared with ADRA
 • Kitchen & Level Access Shower Room
 • Communal Garden & Parking
 • Key Fob System
 • Communal Lift
 • Warden Service
 • Emergency Call Bell Service
 • Age Exclusive For The Over 55's

Are you in housing need and local to the area? Then this may be the property for you.

Ydych chi'n chwilio am gartref ac yn lleol i'r ardal? Yna efallai mai hwn fydd yr eiddo i chi.

Mae'r eiddo hwn yn addas ar gyfer pobl sydd naill ai ar Gofrestr Tai Awdurdod Lleol neu sydd mewn angen tai ond nad ydynt ar y gofrestr eto. Gall hyn olygu eich bod yn ddigartref/ar fin bod yn ddigartref neu efallai mewn cartref anaddas. Mae'n rhatach rhentu eiddo tai cymdeithasol na thai ar rent preifat ac fel rheol mae'n darparu tenantiaeth hirdymor, gan roi cyfle i denantiaid roi gwreiddiau i lawr. Cymdeithas tai Adra sy'n berchen ar ac yn rheoli yr eiddo rhent cymdeithasol hwn, felly plis byddwch yn ymwybodol y bydd eich ymholiad yn cael ei rannu gyda nhw i gynorthwyo gyda'r dyraniad.

Er mwyn cael eich ystyried ar gyfer eiddo cymdeithasol mae'n rhaid i chi fod ar Gofrestr Tai Cyffredin Gwynedd. Os nad ydych ar y gofrestr y cam cyntaf yw cysylltu ag Opsiynau Tai Gwynedd:
Ebost: opsiynautai@gwynedd.llyw.cymru


This property is suitable for people who are either on the Local Authority Housing Register or who are in housing need but not yet on the register. This may mean that you are homeless or about to become homeless or maybe unsuitably housed and in housing need. It's cheaper to rent a social housing property than privately rented housing and usually provides a long-term tenancy, giving tenants the chance to put down roots. This social rented property is owned and managed by ADRA and please be aware that your enquiry will be shared with them to assist in the allocation.
To apply for the SARTH Housing Register or find out more about your housing options, you will need to contact us:
Phone: 0300 123 8084
gosod@adra.co.uk


I wneud cais ar gyfer cofrestr Sir Ddinbych, neu i gael rhagor o wybodaeth am eich dewisiadau tai yn Sir Ddinbych, bydd angen i chi gysylltu ni:
Ffoniwch ni: 0300 123 8084
gosod@adra.co.uk

SERVICE CHARGE
£41.58pw

Read more