Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 1
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 2
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 3
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 4
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 5
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 6
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 7
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 8
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 9
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 10
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 11
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 12
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 13
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 14
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 15
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 16
Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63 Image 17

Rehoboth Estate, Llanfaelog, Ty Croes, LL63

3 beds | 2 baths | 1 reception | £875 pcm The monthly or weekly payment required by the landlord. Read our glossary page

Tenant Info*


  • Three Bedroom Bungalow / Bygalo Tair Ystafell Wely
  • Quiet Estate on the Outskirts of Llanfaelog / Llecyn Tawel ar Gyrion Llanfaelog
  • Very Well-Presented / Wedi ei Gyflwyno i Safon Uchel
  • Unfurnished / Heb ei Ddodrefn
  • Deposit - One Month's Rent . Blaendal - Un Mis o Rhent
  • No Pets / Dim Anifeiliaid Anwes
  • Available subject to Credit Checks, Income & Landlord References / Ar Gael yn Amodol ar Canlynol - Gwiriadau Credyd, Incwm a Geirda Landlord.

Well-presented Three Bedroom Bungalow located in a quiet semi-rural estate on the outskirts of Llanfaelog, Ynys Mon. Offered Unfurnished. No pets . Available subject to Credit Checks, Income & Landlord References.

Byngalo Tair Stafell Wely wedi ei leoli ar Stad Rehoboth, Llanfaelog. Mae yr eiddo yn cael ei gynnig yn ddi ddodrefn ag yn amodol ar canlynol - Gwiriadau Credyd, Incwm a Geirda Landlord.

Ty Cae Corn Is a very well-presented Three Bedroom detached Bungalow, located on the Rehoboth Estate on the outskirts of Llanfaelog. The property enjoys rural countryside views from the rear of the property and is offered on an unfurnished basis. The property briefly comprises of the following: - Three Double Bedrooms (master having en-suite facilities) Modern fitted kitchen (no appliances) Spacious Lounge. Fully tilled family Bathroom with shower over the bath. Conservatory with doors opening decked area and rear garden. The property benefits from electric central heating & double glazing, under house storage space, driveway parking & garage, front & rear garden. No pets. Available subject to Credit Checks, Income & Landlord References.

Mae'r byngalo yma wedi ei leoli mewn llecyn tawel ar Stad Rehoboth ar gyrion pentref Llanfaelog. Mae yr eiddo wedi ei gyflwyno I safon uchel ag yn mwynhau golygfeydd gwledig or cefn ac yn cael ei gyflwyno ir farchnad osod yn ddi-ddodrefn. Mae gwneithuriad yr eiddo fel a ganlyn: - Tair ystafell wely dwbwl (ystafell gawod en-suite yn y brif loft) Cegin fodern (dim nwyddau trydanol) Ystafell haul gyda drysau yn arwain I falconi pren ar ardd gefn. Ystafell folchi gyda cawod dros y bath. Ceir gwres canolog trydanol a ffenestri dwbwl. Hefyd mae man parcio oddi ar y fford ar y dreif syn arwain I garej syn cynwys plymio ar gyfer peiriant golchi. Dim anifeiliaid anwes. Maer eiddo ar gael yn amodol ar canlynol - Gwiriadau Credyd, Incwm a Geirda Landlord.

Kitchen / Cegin
3.80m x 3.60m (12'6" x 11'10")

Living Room / Ystafell Fyw
4.25m x 3.30m (13'11" x 10'10")

Bedroom 1 / Ystafell Wely 1
4.10m x 3.20m (13'5" x 10'6")

Bedroom 2 / Ystafell Wely 2
3.20m x 2.70m (10'6" x 8'10")

Bedroom 3 / Ystafell Wely 3
2.80m x 2.50m (9'2" x 8'2")

Bathroom / Ystafell Ymolchi
1.95m x 1.70m (6'5" x 5'7")

Conservatory / Ystafell Haul
3.10m x 2.80m (10'2" x 9'2")

Ensuite Shower Room / Ystafell Cawod En-Suite
2.75m x 1.20m (9'0" x 3'11")

Directions
Cyfarwyddiadau
O'n swyddfa yn Llangefni, ymunwch a'r A55 a pharhau ar y lon hwn. Cymerwch y troad tuag at Rhosneigr a dilynwch y ffordd hon nes i chi fynd i mewn i bentref Llanfaelog. Trowch i'r dde gyferbyn a'r eglwys a dilyn y ffordd hon am tua 1/4 milltir, gan droi i'r chwith yn Ystad Rehoboth, ar ol pasio teras o dai ar y dde, fydd yr eiddo bron syth och blaen ar ddiwedd y stad.

From our Llangefni office, join the A55 and continue on this route. Take the exit signposted Rhosneigr and follow this road until you enter the village of Llanfaelog. Turn right by the post office and follow this road for approximately ¼ of a mile, turning left into Rehoboth Estate, after passing a terrace of houses on the right, where you will find the property at the far end of the cul de sac, virtually straight ahead of you.

Council Tax A fee submitted to your local authority to cover expenses related to local amenities such as schools, libraries, and waste management. The payment amount is determined based on the property's value. Read our glossary page

ASK AGENT

Available Date Refers to the date on which a property or rental unit becomes available for occupancy. Read our glossary page

31/05/2024

Furnishing Status The furnishing status refers to whether a property is rented out fully furnished, partially furnished, or unfurnished. Read our glossary page

Unfurnished

Deposit A landlord can obtain protection against tenant-caused damage or unpaid rent through the provision of a deposit. Read our glossary page

£875

Read more