Dafydd Hardy in a new S4C documentary

News at Dafydd Hardy | 03/02/2015


isiau gwybod beth sy’n mynd ymlaen tu ol I’r llenni yn Dafydd Hardy?
Ever wondered what goes on at Dafydd Hardy?

Wel, yr ydych mewn lwc!
Well, your in luck!

Mae dogfen newydd yn dechrau ar S4C heno am 8:25yh, “Ar Werth” yn dilyn ein tim wrth iddynt fynd o gwmpas eu gwaith.
A new documentary starts tonight on S4C @ 8:25pm, "Ar Werth" following our teams are they go about their day.
 

 

Watch online: http://www.s4c.cymru/en/entertainment/ar-werth/